BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HASTA olmayın

HASTA olmayın

Türkiye çapında doktorlar; özlük haklarının iyileştirilmesi maksadıyla bugün 1 günlük iş bırakacak. Sadece aciller, onkoloji, diyaliz ve yatan hasta servislerinde hizmet verilecekİSTANBUL - Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı yasalar, bütçeden sağlığa öngörülen yüzde 3’lük pay ve özlük haklarındaki gerilemeyi protesto etmek amacıyla doktorlar bugün 1 günlük iş bırakacak. Aciller, onkoloji, diyaliz ve yatan hasta servisleri dışında poliklinik yapmayacak olan doktorlar, daha önceden randevusu olan hastalara da bakmayacak. İş bırakma kararı alan hekimler, Sağlık Bakanlığı’nın “yasal değil” uyarısı ile karşı karşıya kaldı. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdülkadir Atalık imzası ile 81 il valiliğine gönderilen genelgede, Bakanlıkça başlatılan sağlıkta dönüşüm çalışmaları çerçevesinde; sağlık çalışanlarının, gerek maaş ve özlük hakları, gerekse çalışma koşullarından kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi yönünde önemli mesafeler katedildiği bildirildi. Valiliklerden, iş bırakan hekimin karşı karşıya kalacağı hukuki durumu tüm sağlık çalışanlarına anlatması istenen genelgede, “İş bırakma veya yavaşlatma gibi tutum ve davranışlar sebebiyle, hastaneye başvuran hastaların gerekli teşhis ve tedavi hizmetlerini almaması gibi bir halin hukukiliğinden ve insaniliğinden bahsedilemeyeceği ve bu durumun, insan sağlığına hizmet için ihdas edilmiş mesleklerin ve kuruluşların temel varlık espirisi ile bağdaşmayacağı açıktır” denildi. Bakanlık uyardı Sağlık meslek mensuplarının mesleğe girerken ettiği Hipokrat yeminine bağlı kalmak zorunda olduğu hatırlatılan genelgede, “Meslek mensuplarının mevzuat ile belirlenen kurallara riayet etmemelerinin, hususiyet ve hassasiyeti olan, vazgeçilemez ve geciktirilemez sağlık hizmetini aksatacağı; bunun da ilgililerin sorumluluğunu gerektireceği, keza, mevzuata aykırı davranışları teşvik edenlerin de aynı sorumluluklarının doğacağı” denildi. Genelgede, kamu görevlilerin uymakla yükümlü oldukları genel kurallara aykırı davranışlarda bulunan sağlık çalışanlarının fiilin niteliğine göre disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalacakları bildirildi. Genelgede, hekimleri suça teşvik eden kuruluş yöneticilerinin de cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalacakları belirtildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT