BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Minderin dışındakilere dev MEB Projesi geliyor

Minderin dışındakilere dev MEB Projesi geliyor

Türkiye’de ilköğretim çağına gelmiş öğrenci sayısı ile spor yapan öğrenci sayısı arasında bir çelişki var. İstatistiklere bakıldığında görülecektir.Türkiye’de ilköğretim çağına gelmiş öğrenci sayısı ile spor yapan öğrenci sayısı arasında bir çelişki var. İstatistiklere bakıldığında görülecektir. Üzülerek söylüyorum, spor yapan öğrenci sayısı, istatistiklere giremeyecek kadar düşük... Türkiye Güreş Federasyonu diğer federasyonlar arasında bir ilke daha imza attı. Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında spora yönelik olarak, okullarda güreş sporunun yaygınlaştırılması, geliştirilmesi amacına yönelik 30.05.2002 tarihinde hazırladığı kısa adı MEB olan proje protokolünü bir yıllık gecikmeden sonra imza altına aldırmayı başarmıştır. Ancak, atama yapılamadığından (mevzuattan kaynaklanan) hayata geçirilememiştir. Sn. Bakan’a Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve ilgililere MEB proje dosyaları arz edilmiştir, sonuç beklenmektedir. Sevgili okuyucular bu projeden biraz söz edelim. MEB projesinin amacı, güreş sporunu okullarda yaygınlaştırmak olduğu kadar diğer branşlarda da örnek teşkil etmektir. Türkiye’de toplam 418 YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okullan) ve PİO (Pansiyonlu İlköğretim Okulları) bulunmaktadır. Bu YİBO ve PİO’ların 115 tanesinde kullanılmaya hazır spor salonu bulunmaktadır. Bakınız yasa ne diyor; Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları’ndan mezun olan Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları’nda ilk 3’e giren sporcularımız, anayasanın 59. maddesinde “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur” denilmektedir. ÖSYM tarafından üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri’ne ÖSS puanına bakılmaksızın lise mezunu Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda ilk 3’e giren sporcuları direkt yerleştirmektedir. İşte bu sebeple Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonaları’nda ilk 3’e giren ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu olan Beden Eğitimi Öğretmenleri’nin KPSS’ye girip KPSS puanına bakılmaksızın atanmaları da ayrıca diğer branşlara da örnek teşkil edecek olup, Türk sporuna yeni şampiyonların kazanılmasına yolaçacaktır. İşte yukarıdaki yasadan hareketle ilk aşamada MEB projesinin devreye girmesi için yapılması istenenlerden bazıları; a-Güreş Federasyonu’nca istenen ve GSG Müdürlüğü’nce sağlanılması istenen katkı ve desteklerden bazıları; 1- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında bir protokol yapılarak yukarıdaki madalya alan sporcularımız ile daha sonra milli olan güreş kökenli Beden Eğitimi Öğretmenleri’nin direkt veya ek puan verilerek atanmalarının sağlanması, 2- YİBO-PİO’larda güreşe yatkın öğrencilerin (Güreş Eğitim Merkezi dışında ) belirlenerek eğitim-öğretim, barınma ve beslenmeleri hususunda YİBO ve PİO’lardan yararlandırılmaları, 3-YİBO ve PİO’larda var olan kapalı spor salonlarında teknik malzeme ve techizat ile ilgili GSGM, Güreş Federasyonu’nun işbirliğinin sağlanması, 4-Yukarıdaki güreş kökenli Beden Eğitimi Öğretmenleri’nin ataması gerçekleştiği takdirde o okullarda var olan istekli Beden Eğitimi Öğretmenleri’nin güreş antrenörlüğü ile ilgili ve kur ve seminerden geçirilme çalışmalarının başlatılması ( 2001 yılında ancak 40 kişilik bir kurs yapılabildi) 5- Asli görevlerini aksatmayacak şekilde ilgili mevzuata göre Güreş Eğitim Merkezleri’nde görevlendirilen öğretmenlerin hizmetleri karşılığı ders ücretlerinin ödenebilmesi, b-Güreş Federasyonu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’nca sağlanmasını istediği destek ve katkılardan bazıları; 1- GEM’lerin bulunduğu yerlerde YİBO-PİO’lardaki sporcu öğrencilerin okullardaki eğitim, öğretim, etüd,kütüphane, spor ve sosyal tesislerden yararlanabilmeleri, 2-Okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenleri ile GEM’ lerdeki (Güreş Eğitim Merkezleri) antrenörlerin ortak çalışma yapabilmeleri, 3- Örgün eğitim kurumlarının güreş branşında faaliyet gösteren spor kulüpleri ile işbirliği içinde bulunmalarının sağlanması, 4-Yukarıda bahsedilen güreş kökenli Beden Eğitimi Öğretmenleri’nin atamalarının gerçekleştirilmesi, 5- Bursa ve Kahramanmaraş’ta olduğu gibi artık YİBO-PİO’lar arası müsabakaların yurt genelinde yapılması (Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu iki ilimiz pilot bölge seçilmiş durumda) Evet bu maddeler devam ediyor... Minderin dışında kalanlar ve başarısızlığı dört gözle bekleyenler niye bu devasa projeden bahsetmiyorsunuz ve desteklemiyorsunuz? Şayet haberiniz yoksa işte size bilgi veriyorum... Önümüzdeki 2000’li yılların altyapısı olan Güreş Federasyonu’nun hazırladığı bu projenin başarıya kavuşması, gerçekten sporu sevenlerin özellikle son günlerde güreş adına manşetlerde yer alanlar, lütfen bu dev projenin hayata geçmesi için sizin de katkınız olsun yani çorbada sizin de tuzunuz olsun!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT