BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ortak hedef!..

Ortak hedef!..

Sual: Hıristiyanlar, camiye geliyor, bayramlarımıza katılıyor, oturup konuşuyor yiyip içiyoruz, ortak hedefler seçiyoruz. Onlar bu kadar taviz veriyor da biz niye vermeyelim? Kiliseye gidip âyinlerine katılmak, Noel ve yortularını kutlamakta ne mahzur olabilir ki?Sual: Hıristiyanlar, camiye geliyor, bayramlarımıza katılıyor, oturup konuşuyor yiyip içiyoruz, ortak hedefler seçiyoruz. Onlar bu kadar taviz veriyor da biz niye vermeyelim? Kiliseye gidip âyinlerine katılmak, Noel ve yortularını kutlamakta ne mahzur olabilir ki? CEVAP: Dünya işleri değil ki Müslüman ile Hıristiyan’ın ortak hedefi olsun. İmanın altı şartına inanmayan kâfirdir. Muhammed aleyhisselamın hak peygamber, Kur’an-ı kerimin hak kitap olduğuna inanmadıkları için ve daha birçok sebeplerle Hıristiyanlar kâfirdir. Dini açıdan kâfirle ortak yön olmaz. Sonra, Hıristiyan, taviz vermekle dinine zarar gelmez. Kâbe’de zemzem içse, camide Kur’an dinlese Hıristiyanlığına zarar gelmez. Yani onun kaybedecek bir şeyi yok. Acaba sizin de kaybedecek bir şeyiniz yok mu? Bu tavizler sizi küfre sokmaz mı? Bu konuda din kitapları diyor ki: İbni Abidin hazretleri buyuruyor ki: Bir kâfir için, başka kâfirden daha hayırlıdır demek küfür olur. Ötekinin bundan daha kötü olduğunu söylemelidir. (Redd-ül Muhtar) İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Hinduların bayram günlerine [ve Hıristiyanların Noel’ine ve diğer paskalyalarına] hürmet etmek, o zamanda onların âdetlerini, onlar gibi yapmak, şirk olur. Küfre sebep olur. Kâfir bayramlarında, kâfirlerin yaptıklarını yapmak ve onlar gibi, hediyeleşmek de şirktir. (3/41) İmam-ı Birgivi hazretleri buyuruyor ki: Zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve boynuna haç asmak, tazim etmek emredilen bir şeyi tahkir ve tahkir etmek emredilen bir şeyi tazim etmek küfürdür. Bunları yapanın imanı gider, kâfir olur.Kâfirlerin ibadet olarak yaptıkları ve kâfirlik alameti olan şeyleri şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapan da, kâfir olur. (Birgivi vasiyetnamesi) Muhammed bin Süleyman Halebi buyuruyor ki: Küfür alameti olan şeyi alay için, başkalarını güldürmek için, şaka için kullanmak da küfre sebep olur. İtikadının doğru olması fayda vermez. Kâfirlerin bayram günlerinde, o güne mahsus şeylerini, onlar gibi kullanmak, bunları kâfire hediye etmek küfür olur.(Nuhbet-ül-leali) “Hak din ancak İslam’dır” Kur’an-ı kerimde buyuruldu ki: (Allah indinde hak din ancak İslam’dır.), (İslam’dan başka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i İmran 19 ve 85] (İster ehli kitap [Yahudi ve Hıristiyan] olsun, ister müşrik olsun kâfirlerin hepsi Cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür.)[Beyyine 6] (Allah, Meryem oğlu Mesih’tir diyen kâfirdir. Allah, kendine şirk koşana Cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimleri [ateşten kurtaracak] bir yardımcı da yoktur.) [Maide 72] (Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, [İslam düşmanlığında] birbirinin dostudur. Onları dost edinen de onlardan [kâfir] olur. Allahü teâlâ, [kâfirleri dost edinip, kendine] zulmedenlere hidayet etmez.) [Maide 51] (Sen, onların dinine uymadıkça, Hıristiyanlar ve Yahudiler senden hoşnut olmazlar. De ki “Doğru yol, ancak Allah’ın [bildirdiği İslamiyet] yoludur.”) [Bekara 120] Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT