BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kurt koyuna saldırmazdı!

Kurt koyuna saldırmazdı!

Hazreti Ömer halife olduktan sonra, o kadar adâlet üzere hareket etti ki, ne kimse yapmıştır ve ne yapabilecektir. Şu şekilde adalet etti ki, kurdun koyuna zararı olmazdı.Hazreti Ömer halife olduktan sonra, o kadar adâlet üzere hareket etti ki, ne kimse yapmıştır ve ne yapabilecektir. Şu şekilde adalet etti ki, kurdun koyuna zararı olmazdı. Rivâyet ederler ki, ne zaman ki Hazreti Ömer şehâdet şerbetini içti, bir çoban koyununun yanında dururken, bir kurt geldi. Koyuna saldırdı. Çoban hemen feryâd edip, ağladı. Ve; âh Ömer, “İnnâ lillah ve...” dedi. Çobanlar ona sordular ki, Hazreti Ömer’in vefât ettiğini nereden bildin. Dedi ki: Şundan bildim ki, Hazreti Ömer hayatta iken, kurdun koyun sürüsüne baktığı hâlde zararı yok idi. Şimdi gördüm ki, kurt koyuna saldırdı. Bildim ki, Hazreti Ömer bu dünyadan göç eylemiştir. Hazreti Server-i kâinât Efendimiz, bir gün meclis-i şerîflerinde kabir azâbını, münker ve nekîrin ne yol ile gelip, heybet ile sual ettiklerini beyan buyurdular. Hazreti Ömer sordu ki: Yâ Resûlallah! Biz kabre girdikten sonra, bu akıl bize verilip, sonra mı sual olunuruz, yoksa verilmeden mi sual olunuruz? Resûl-i ekrem Efendimiz buyurdular ki: “Şimdi ne akılda isen, kabirde de böyle olursun.” Hazreti Ömer dedi ki: Böyle olduktan sonra, üzülmeye lüzûm yoktur... Sonra, Hazreti Ömer vefât etti. Kabre defnettikten sonra, Hazreti Alî’nin falan zamanda, Hazreti Ömer’in böyle söylemiş olduğu hâtırına geldi. Göreyim davâsının eri midir, diyerek kabrine geldi. Mubârek gözlerini yumup, kalb-i şerîflerini Hazreti Ömer’in ahvâline yöneltip, tam bir teveccüh ile murâkabeye vardıklarında, Allahü teâlâ gözlerinden perdeyi kaldırıp, durumu müşâhede etti. Gördü ki; Münker ve Nekîr heybetle gelip, Hazreti Ömer’e dediler ki: “Rabbin kim, dinin nedir, Peygamberin kimdir...” Hazreti Ömer onlara sual etti ki: Yedinci gökten buraya kadar, ne miktar yol geldiniz? Dediler ki: Yedibin yıllık yoldur. Hazreti Ömer buyurdu ki: Yâ siz yedibin yıllık yoldan gelinceye kadar Hâlıkı unutmadınız. Bugün evimden çıkıp, kabre gelince, Rabbimi ve dînimi ve Peygamberimi nasıl unuturum? Melekler dediler ki: Yâ Ömer biz de senin böyle cevap vereceğini bilirdik. Lâkin bu heybetle gelip, sual etmeye memûruz. Sonra, Hazreti Ali mubârek gözlerini açıp; Allahü teâlâ mubârek etsin, Ömer da’vâsının eri imiş, dedi. Sonra Hazreti Ömer meleklerden, bundan sonra böyle, ümmet-i Muhammedden bir ferde bu heybetle gelmeyeceklerine dair söz aldı... Hazreti Ömer’in hilâfet müddeti on sene, altı ay, yedi gündür. Ömrü şerîfleri altmışüç sene on gündür. Ömürleri müddetinde, on hac yaptılar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT