BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB karşıtı olmak...

AB karşıtı olmak...

AB’ye (o günkü adı ile Avrupa Topluluğu) ilk defa 1963 senesinde İnönü’nün imzasıyla müracaat ettik. Aynı İnönü’yü baş tacı ettiğini söyleyen bugünkü CHP en büyük AB karşıtı ve düşmanı!..AB’ye (o günkü adı ile Avrupa Topluluğu) ilk defa 1963 senesinde İnönü’nün imzasıyla müracaat ettik. Aynı İnönü’yü baş tacı ettiğini söyleyen bugünkü CHP en büyük AB karşıtı ve düşmanı!.. Üç-beş sene öncesine kadar Türk Toplumunun yüzde 80’lere varan kahir ekseriyeti AB taraftarı idi. Şimdilerde ise, bu oran yüzde 50’lere düşmüş gözüküyor. AB bir medeniyet projesidir. Siyasi olarak AB’ye girmek istemeyebilirsiniz ama, bu prensiplerden asla vazgeçemezsiniz. Bizdeki AB karşıtlarına dikkat edin (başta CHP-MHP-Ulusalcılar ve her türlü bürokrasi), bunlardan hiçbirisi AB’nin sahip olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik kriterlere sahip olmalıyız demiyor, diyemiyor. Belli ki bütün bunlar, hukuku, insan hak ve hürriyetlerini milletimize fazla görüyorlar! Hukuk devleti yerine kanun devleti olmamızı istiyorlar. Mahut zihniyetin tezlerine bakınız: Bizler 200 seneden beri Batı, Batı diye diye battık! Bu yüzden imparatorluğumuzu kaybettik! Şimdi de AB’ye girersek T.C. Devletimizi kaybetmiş olacağız! Üstelik bütün bunları Atatürkçülük adının arkasından yapmaktalar. Bu zihniyet Atatürk’ü 1938’de dondurmuştur. Kendileri de, o gün bugündür zaman tünelinde kalmışlardır. Öyle anlaşılıyor ki, bu tünelden dışarı çıkmaya hiç niyetleri yoktur. Bütün bunları kendi halinde bırakıp bizler, Atatürk’ün gösterdiği; “muasır medeniyet” yolunda yürümeliyiz. Muasır medeniyet bugün itibariyle AB’nin oluşumunu teşkil eden Kopenhag Kriterleridir. İster AB’ye girelim, ister girmeyelim ama, bu kriterleri almaya mecburuz, hatta mahkumuz... Yine dikkat edin; AB bize dayatmıyor. Biz AB’ye girmek istiyoruz. AB kendi kriterlerini hatırlatıyor ve; “Bunlara uyulmadıkça giremezsiniz” diyor. Bundan daha tabii ne olabilir? AB’nin çifte standartlı yaklaşımları yok mu? Elbette var. Müzakereler de bunun için yapılmıyor mu? Türkiye, dün güçsüz olduğu zaman haklılığını haykırdı. Bugün güçlü hâlinde ise haydi haydi haykırır!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT