BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Oto hır­sız­la­rı ya­ka­yı ele ver­di

Oto hır­sız­la­rı ya­ka­yı ele ver­di

İs­tan­bul’da çe­şit­li semt­ler­den çal­dık­la­rı oto­mo­bil­le­ri par­ça­la­yıp sa­tan şe­be­ke­nin ele­ba­şı Asım B. ile şe­be­ke men­su­bu 5 ki­şi, Kü­çük­çek­me­ce Al­tın­şe­hir’de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­la ya­ka­lan­dı.İs­tan­bul’da çe­şit­li semt­ler­den çal­dık­la­rı oto­mo­bil­le­ri par­ça­la­yıp sa­tan şe­be­ke­nin ele­ba­şı Asım B. ile şe­be­ke men­su­bu 5 ki­şi, Kü­çük­çek­me­ce Al­tın­şe­hir’de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­la ya­ka­lan­dı. Şam­lar Kö­yü’nde­ki bir ahır ile bir sa­na­yi si­te­sin­de­ki dük­kan­da ya­pı­lan ara­ma­da, par­ça­la­mak için bek­le­ti­len oto­mo­bil­ler ile araç par­ça­la­rı ele ge­çi­ril­di. Şe­be­ke­nin ele­ba­şı Asım B’nin, “oto­mo­bil hır­sız­lı­ğı” suç un­dan po­lis­te 25 ay­rı kay­dı­nın bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Zan­lı­lar ad­li­ye­ye sev­ke­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT