BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye, no­tu dü­şen­ler ara­sın­da yok

Tür­ki­ye, no­tu dü­şen­ler ara­sın­da yok

Ulus­la­ra­ra­sı kre­di de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Fitch, 6 yük­se­len pi­ya­sa­nın gö­rü­nü­mü­nü dü­şür­dü.Ulus­la­ra­ra­sı kre­di de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Fitch, 6 yük­se­len pi­ya­sa­nın gö­rü­nü­mü­nü dü­şür­dü. Fitch, Gü­ney Ko­re, Rus­ya, Mek­si­ka ve Gü­ney Af­ri­ka’nın eko­no­mik gö­rü­nüm­le­ri­ni ‘du­ra­ğan’dan, ‘ne­ga­tif’e in­di­rir­ken, Şi­li ve Ma­lez­ya’nın gö­rü­nüm­le­ri­ni de, ‘po­zi­tif’ten, ‘du­ra­ğan’a dü­şür­dü. Türkiye’nin bu ülkeler arasında yer almaması, ekonomik durumunun onlara göre çok daha iyi olduğu anlamına geliyor. Fitch, kü­re­sel ma­li ve eko­no­mik şart­la­rın, yük­se­len pi­ya­sa­la­rı, re­el eko­no­mi­de prog­ram de­ği­şik­li­ği­ne zor­la­dı­ğı, bu ül­ke­le­rin ma­li yük­le­ri­ni art­tır­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT