BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HIR­SIZ­LIK ope­ras­yo­nu

HIR­SIZ­LIK ope­ras­yo­nu

İs­tan­bul’un çe­şit­li semt­le­rin­de ev ve iş yer­le­rin­den hır­sız­lık yap­tık­la­rı öne sü­rü­len 2’si ka­dın 34 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.İs­tan­bul’un çe­şit­li semt­le­rin­de ev ve iş yer­le­rin­den hır­sız­lık yap­tık­la­rı öne sü­rü­len 2’si ka­dın 34 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Ki­şi­le­rin üzer­le­rin­de, bu­lun­duk­la­rı ev ve de­po­lar­da ya­pı­lan ara­ma­lar­da, ça­lın­tı elek­tro­nik eş­ya­lar, bir mik­tar pa­ra, al­tın, ziy­net eş­ya­sı ile hır­sız­lık­ta kul­la­nı­lan alet­ler ele ge­çi­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT