BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­rör ör­gü­tün­de ma­li yol­suz­luk!

Te­rör ör­gü­tün­de ma­li yol­suz­luk!

PKK’nın Al­man­ya so­rum­lu­la­rın­dan “Er­dal Si­nan” kod ad­lı te­rö­rist, Han­no­ver ken­tin­de dü­zen­le­nen “Kürt Fes­ti­va­li”, “ba­ğış” ve “yar­dım” adı al­tın­da yü­rü­tü­len kam­pan­ya­dan sağ­la­nan 70 bin eu­ro ile ka­yıp­la­ra ka­rış­tı.PKK’nın Al­man­ya so­rum­lu­la­rın­dan “Er­dal Si­nan” kod ad­lı te­rö­rist, Han­no­ver ken­tin­de dü­zen­le­nen “Kürt Fes­ti­va­li”, “ba­ğış” ve “yar­dım” adı al­tın­da yü­rü­tü­len kam­pan­ya­dan sağ­la­nan 70 bin eu­ro ile ka­yıp­la­ra ka­rış­tı. “Ör­gü­tün ka­sa­sı” ola­rak bi­li­nen “Ham­za” kod ad­lı te­rör men­su­bu­nu tas­fi­ye edil­me­si­ni sağ­la­yıp çal­dı­ğı pa­ra­lar­la ka­yıp­la­ra ka­rı­şan “Er­dal Si­nan”, ya­ka­la­na­rak in­faz edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT