BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Do­ğa park­ta en iyi tek­lif Mak­ro’dan

Do­ğa park­ta en iyi tek­lif Mak­ro’dan

Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı (TO­Kİ) İs­tan­bul Hal­ka­lı-Ata­kent’te yap­tı­ra­ca­ğı ulus­la­ra­ra­sı eğ­len­ce ve do­ğa par­kı iha­le­sin­de en yük­sek tek­li­fi, 147 mil­yon YTL ida­re pa­yı tu­ta­rı ile Mak­ro İn­şa­at ver­di.Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı (TO­Kİ) İs­tan­bul Hal­ka­lı-Ata­kent’te yap­tı­ra­ca­ğı ulus­la­ra­ra­sı eğ­len­ce ve do­ğa par­kı iha­le­sin­de en yük­sek tek­li­fi, 147 mil­yon YTL ida­re pa­yı tu­ta­rı ile Mak­ro İn­şa­at ver­di. İlk tu­ru 27 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de ya­pı­lan ulus­la­ra­ra­sı eğ­len­ce ve do­ğa par­kı iha­le­si için dün de “söz­lü ve ya­zı­lı tur” ya­pıl­dı. Açık ar­tır­ma­lı söz­lü tu­run ar­dın­dan iha­le­ye ara ve­ri­le­cek fir­ma­lar­dan ya­zı­lı tek­lif­ler alın­dı. En yük­sek tek­li­fi, “top­lam sa­tış ge­li­ri 677 mil­yon YTL, ida­re pa­yı 147 mil­yon YTL ve ar­tan sa­tış ge­li­rin­den ve­re­ce­ği yüz­de 7” ora­nı ile Mak­ro İn­şa­at ver­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT