BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­fes ye­ri­ni ko­ru­du 80-76

E­fes ye­ri­ni ko­ru­du 80-76

Lig li­de­ri E­fes, Türk Te­le­kom’u 80-76 ye­ne­rek 10. haf­ta­yı da li­der ta­mam­la­dıLig li­de­ri E­fes, Türk Te­le­kom’u 80-76 ye­ne­rek 10. haf­ta­yı da li­der ta­mam­la­dı BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nde haf­ta­nın ma­çı­nı Türk Te­le­kom’u 80-76 mağ­lup eden Efes ka­zan­dı. Ma­ça iyi baş­la­yan Efes, 3. da­ki­ka­da 13-2 öne fır­la­dı. To­par­la­nan Te­le­kom, 7. da­ki­ka­da sko­ru 20-13 yap­tıy­sa da ilk çey­rek 28-15 la­ci­vert-be­yaz­lı­la­rın ol­du. İkin­ci pe­ri­yo­da 7-0’lık se­riy­le gi­ren Baş­kent eki­bi, Blak­ney’in üç­lü­ğü ile ilk ya­rı so­nun­da far­kı 2 sa­yı­ya (37-35) in­dir­me­yi ba­şar­dı. İkin­ci ya­rı­da Efes, Ka­ya ve Smith ile et­ki­li olur­ken, Te­le­kom po­ta al­tın­da Asım’ı kul­lan­ma­yı ter­cih et­ti. Üçün­cü pe­ri­yod ise 56-53 la­ci­vert-be­yaz­lı­lar le­hi­ne ge­çil­di. Son çey­rek­te sa­vun­ma­sı­nı sert­leş­ti­ren Te­le­kom, 31. da­ki­ka­da ilk kez öne geç­ti: 58-56. En­der’in bas­ke­tiy­le bir kez da­ha skor üs­tün­lü­ğü­nü eli­ne ge­çi­ren Efes, tak­tik fa­ul­le­ri de sa­yı­ya çe­vi­rek sa­lon­dan 80-76 ga­lip ay­rıl­dı.
Kapat
KAPAT