BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Akciğer kanseri hastalarına umut ışığı

Akciğer kanseri hastalarına umut ışığı

“Crizotinib” isimli ilaç, daha önce 2-3 basamak tedavi almış ileri evre hastalarda kullanıldı ve yüzde 50’nin üstünde başarı sağlandıKüçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarında “ALK” mutasyonu bulunanlarda tedavi şansı sağlayan ileri evre hastaların kullanabileceği yeni bir ilaç geliştirildi. Henüz tüm faz çalışmaları tamamlanmamasına karşın, FDA tarafından başvuru için kabul edilen “Crizotinib” isimli ilacın daha önce 2-3 basamak tedavi almış ileri evre hastalarda kullanılmasıyla, yüzde 50’nin üstünde kısmi ya da tam cevap elde edildi. Faz-1 çalışmasına katılan ileri evre KHDAK’li ve ALK geninde mutasyon bulunan 82 hastanın yüzde 57’sinde kısmi veya tam cevap sağlanırken, katılımcı hastaların yüzde 33’ünde hastalık stabil kaldı ve genel hastalık kontrol oranı 8. haftada yüzde 87 bulundu. Altı aylık kanserin ilerleme ve yayılım göstermeden (progresyonsuz) sağ kalım ihtimali yüzde 72 olarak hesaplandı. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), akciğer kanserli hastaların yaklaşık yüzde 85’ini oluşturuyor. KHDAK hastalarının yaklaşık yüzde 75’i metastatik ya da ileri düzeyde bulunuyor. ANKARA A.A
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT