BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Ahlâkı en güzel olanıdır...”

“Ahlâkı en güzel olanıdır...”

İslâmiyet, insanların amel ve ibâdetlerine yol gösterdiği gibi, onların kalblerinin ve rûhlarının temizlenmesi yani güzel ahlâk sâhibi olmalarının yolunu da göstermiştir.Her Müslümânın, kendini iyi yetiştirmesi, sıhhatli, edebli, iyi huylu olması, ibâdetlerini vaktinde yapması, ilim ve güzel ahlâkı öğrenmesi, öğrendikleri ile amel etmesi, helâl lokma kazanmak için çalışması lâzımdır. Îmân, itkat bilgilerini, helâli, harâmı, farzları, güzel ahlâkın neler olduğunu, lüzûmu kadar öğrenmek, kadın, erkek her Müslümana farzdır. Öğrenmeyip câhil kalan, farzı terk etmiş olur. Öğrenmeye lüzûm görmeyenin, ehemmiyet vermeyenin ise, îmânı gider kâfir olur. Ahlâkı güzel olanın, îmânı da kâmil, olgun olur. Nitekim Resûlullah efendimiz; (Îmânı kâmil olanınız, ahlâkı güzel olanınızdır!) buyurmuştur. Görülüyor ki, îmân bile, ahlâk ile, insanlara faydalı olmakla ölçülmektedir. Bir kimse, doğru îmâna kavuşur, ahlâkı güzel ve işleri iyi olursa, yüksek rûhlara, yani Peygamberlere, evliyâya ve meleklere benzer, onlara yaklaşır. Ebû Zer Gıfârî hazretleri, Peygamber efendimizle bir görüşmesini şöyle anlatır: “Bir gün mescide girdim. Resûlullah efendimiz yalnız olarak oturuyordu. Ben de gittim yanına oturdum. Bana hitaben buyurdu ki: -Yâ Ebâ Zer, mescide girince iki rekât namaz yani tahıyyet-ül-mescid kılmak gerekir. Kalk kıl. Ben de kalktım iki rekât tahıyyet-ül-mescid namazını kıldım sonra yine Resûlullah efendimizin yanına varıp oturdum ve; -Yâ Resûlallah, bana namaz kılmayı emir buyurdunuz. Bu namaz nedir diye arz ettim. -Azı ve çoğu Allahü teâlânın koyduğu bir ibâdettir buyurdu. Daha sonra Resûlullah efendimize çeşitli suâller arz ettim ve aramızdaki konuşma şöyle devam etti. -Yâ Resûlallah hangi amel daha efdaldir. -Allahü teâlâya îmân etmek ve onun yolunda cihad yapmak. -Yâ Resûlallah îmân bakımından en kâmil, olgun mü’min hangisidir? -Ahlâkı en güzel olanıdır. -Yâ Resûlallah mü’minlerin en emîni kimdir? -İnsanlara elinden ve dilinden zarar gelmeyen kimsedir. -Yâ Resûlallah en efdâl hicret hangisidir? -Günahlardan uzaklaşmaktır. -Yâ Resûlallah en efdal namaz hangsidir? -Duâsı fazla olan namazdır. -Yâ Resûlallah, oruç nedir? -Ecrini, mükâfatını bizzat Allahü teâlânın kat kat vereceği bir farzdır, ibâdettir. -Yâ Resûlallah hangi cihad daha efdaldir? -Mal ve canı ile yapılan cihattır. -Yâ Resûlallah sadakanın en efdali hangisidir? -Az da olsa fakîrin gönlünü almak için verilendir. -Yâ Resûlallah, Allahü teâlânın indirdiği âyetler içinde en faziletlisi hangisidir? -Âyet-el-kürsî’dir. Ebû Zer Gıfârî hazretleri, Peygamberler ve onlara gönderilen kitaplar hakkında da suâller sorup cevaplarını aldıktan sonra, Peygamber efendimize; -Yâ Resûlallah bana nasîhat eder misiniz diye arz eder. Resûlullah efendimiz de Ona hitaben buyururlar ki: -Sana Allahtan korkmayı tavsiye ederim, işin başı budur. Sana Kur’ân-ı kerîmi okumayı tavsiye ederim. O senin için yeryüzünde nûr, gökte meleklerin övgüsüdür. Çok gülmeyi terk et, çok gülmek kalbi öldürür, yüzün nûrunu giderir. Susmayı tercih et sadece hayır söyle, bu şeytanı senden uzaklaştırır dîne uymakta sana yardımcı olur. Cihad et, çünkü cihad ümmetimin zühdüdür. Miskinleri, fakîrleri sev, onlarla bulun. Kendinden aşağı olanlara bak, senden üstün olanlara bakma, çünkü içinde bulunduğun hâl senin için ni’mettir. Akrabanı ziyâret et, onlar seni ziyâret etmeseler de. Allahü teâlâya itâat et, kınayanların kınamasına aldırma. Acı da olsa Hakkı, doğruyu söyle. Tedbir almak gibi akıllılık yoktur. Harâmlardan el çekmek gibi verâ yoktur. Güzel ahlâk gibi de soyluluk yoktur.” “ANCAK O KURTULUR!” Netice olarak İslâmiyet, insanların amel ve ibâdetlerine yol gösterdiği gibi, onların kalblerinin ve rûhlarının temizlenmesi yani güzel ahlâk sâhibi olmalarının yolunu da göstermiştir. Şu’arâ sûresinin 88. ve 89. âyetlerinde meâlen; (Kıyâmet gününde, ne mal, ne evlât fayda vermez. Ancak kötülüklerden temizlenmiş kalb-i selîm ile Allahü teâlâya gelen müstesnadır. Ancak o kurtulur) buyurulmuştur. Bu âyet-i kerîme ve kalb temizliğini, iyilik yapmayı ve güzel ahlâkı öven ve teşvîk eden, yüzlerce hadîs-i şerîf ve Muhammed aleyhisselâmın düşmanlarına bile yaptığı iyilikler meydândadır. Hadis-i şerifde buyurulduğu gibi: (Müslümân demek, Müslümânlara eli ile, dili ile zarâr vermeyen kimse demektir.)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT