Şinhua ajansının haberine göre, Devlet Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele Grubu Müdür Yardımcısı Hong Tienyün, yoksullukla mücadelenin, ülkenin 2016-2020 kalkınma planında temel konu olacağını belirterek, "Her ay, ortalama bir milyon insanı hedef alarak 6 yıl içinde 70 milyon vatandaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarmayı umuyoruz" dedi.
Hızlı ekonomik büyümeye rağmen, yoksulluğun Çin için hala büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Hong, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan insanların çocuklarını ve ailelerini geride bırakarak başka bölgelere çalışmaya gittiğini hatırlattı.
"Yoksulluğu bitirmek için 6 yılımız var" diyen Hong, bu konuda büyük girişimlerin yapılması gerektiğini, merkezi hükümetin de yerel yönetimler üzerindeki yaptırımlarını artırmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Hong, merkezi hükümetin, yoksullukla mücadele kapsamında, eğitim kampanyaları başlatmak, iş sektörünü finanse etmek, kırsal kesimde yol ve sağlık alanında iyileştirmeler yapmak gibi önlemler alacağını kaydetti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, çoğunlukla kırsal bölgelerde yaşayan insanların yıllık geliri 360 dolardan az olduğu belirtiliyor.