Hükümetin kurulmasının ardından dile getirilen vaatler birer birer gerçekleşti. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, hükümeti kurduktan sonra yaptığı açıklamada, bazıları için 'hemen' bazıları için 1 hafta, kalanları için 100 gün sözü verdiği vaatler, dün taşeron işçilerin kadroya alınacağının açıklanmasıyla tamamlanmış oldu. En önemli vaatlerden olan asgari ücretin 1300 liraya çıkarılması, hükümetin kurulmasının hemen ardından, o günlerde başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na teklif olarak sunuldu ve kısa sürede gerçekleşti. Ardından gençlerin, kadınların çalışma şartlarına ilişkin iyileştirmeler, küçük ve orta boy işletmelere, esnafa yönelik çalışmalar, vergi muafiyetleri, gençlerin sağlık sigortası, esnafa 30 bin lira, iş kuracak gençlere 50 bin lira faizsiz kredi sözü yerine getirildi. Bunların yanı sıra çalışan emeklilerin maaşından yapılan kesintiler kaldırılıp emekli aylıklarında iyleştirme sağlanırken, gençler için sıfır harçla pasaport, kreş yardımı, doğum yapan kadına yarı zamanlı çalışma hakkının yanı sıra, Rusya ile yaşanan olumsuzluktan etkilenen turizm ve tarım kesimine hızlı bir kararla ek destekler verildi.
GENÇ ÇİFTÇİ DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU BU AY
18-40 yaş aralığındaki çiftçilerin uygulayacakları bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ve tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelerine 30 bin liraya kadar hibe desteği yapılması sözü de uygulamaya konuldu. Bu konudaki başvurular, il ve ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri aracılığıyla bu ay kabul edilecek. Gübre ve yemde sıfır KDV de ilk başlayan vaatler arasında yer aldı.
Eğitime yönelik vaatlerden 30 bin öğretmenin atanması 10 Şubat 2016 itibarıyla gerçekleştirildi. Gençlerin sportif ve kısa film, ilk film, kitap, dergi gibi sanatsal faaliyetlerine karşılıksız destek verilmesini sağlayacak olan GENÇDES programı da hayata geçirildi.
Öte yandan dövizle askerlik bedeli 6 bin avrodan 1000 avroya düşürüldü.
Elektronik TC kimlik kartı dağıtımına 14 Mart'ta Kırıkkale'de başlanırken, 3 yıl içerisinde ülke genelinde tamamlanması bekleniyor. Sembolik bir kira bedeliyle anahtar teslimi fabrika binası yapılması konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yetki veren madde de Bütçe Kanunu Tasarısı'na eklendi.
TORBADA OLANLAR DA VAR
Öte yandan 65 yaş aylıklarında kesinti ve duraksama olmaması, kentsel dönüşüm kapsamına girmek şartıyla izinsiz yapılara elektrik, su bağlanması, sosyal destek alanların istihdamı halinde işveren sigorta priminin karşılanması, gençlerin GSS prim borçlarının silinmesi, öğrencilerin stajının özendirilmesine ilişkin düzenlemeler TBMM'ye gönderilen torba tasarıda yer aldı. Gençlere ve yoksul ailelere ücretsiz internet erişimi ile göçer ve yarı göçerlerin çocuklarının okullaşmasına yönelik düzenlemeler de tamamlandı.

Çalışan anneler için izin hakkı genişletildi

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlamak için verilen sözler de yerine getirildi. Buna göre, doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin kıdeme eklenmesi imkânı getirilirken, ilk çocukta 2, ikincide 4, üç ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı çalışıp tam ücret alma hakkı verildi. Üstelik bu haklardan evlat edinenlerin de yararlanması sağlandı.

Evi alacaklara 15 bin lira

Evi olmayanlara yurt içinde alacakları ilk konutları için bankalarda açacakları TL cinsinden konut hesabı açmaları halinde destek hayata geçirildi. Sistem,  konut almak isteyenin, en az 3 yıl sistemde kalması durumunda işlerlik kazanıyor. Vatandaş konutunu aldıktan sonra bankaya başvuracak, birikiminin yüzde 20’si kadar, en fazla 15 bin lira devlet yardımı yapılacak.

Polislerin hem maaşı hem tazminatı arttı

Polis ve uzman erbaşların 2 bin 200 olan ek göstergeleri 3 bine yükseltildi, emniyet tazminatları yüzde 25 artırıldı. Bu yolla uzman jandarmaların aylıklarında 48, emekli aylıklarında 55, emekli ikramiyesinde de 2 bin lira artış sağlandı. Emniyet personelinin özel hizmet tazminatında yüzde 25 artış yapan düzenlemelerle emniyet personelinin aylıklarında 220 liradan 700 liraya kadar net artış sağlandı. Astsubay emeklilerinin intibak sorunu da giderildi. Daha önce 1'inci dereceye yükselme imkânı bulunmayan astsubayların 1'inci dereceye kadar yükselmelerine ve 3 bin 600 ek göstergeden yararlanabilmelerine, 2'nci dereceden emekli olan astsubayların 1'inci dereceye yükselmelerine ve bu suretle emekli aylıklarında ortalama 450 lira artış yapılmasına imkân sağlandı.

30 bin lira faizsiz kredi 200 bin iş yerine teşvik

Hükümetin reel ekonomiye yönelik vaatleri de 90 güne sığdı. KOSGEB'den hibe almayan esnaf ve sanatkârların makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya ham madde ve sermaye ihtiyacı için 16 Aralık 2015-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 30 bin liraya kadar 'sıfır faizli' kredi imkânı getirildi. Ayrıca basit usulde vergi ödeyenlere 8 bin liraya kadar istisna sağlandı. KOBİ'ler için kefalet limitleri 1.5 milyon liradan 2.5 milyon liraya çıkarıldı. KOBİ'ler için 8 yıl olan maksimum vade, imalatçı KOBİ'ler için 10 yıl oldu. 2013 yılından itibaren sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan 51 ilde uygulanan bölgesel istihdam teşviki uygulamasında "10 ve daha fazla işçi çalıştırma" şartı kaldırıldı. Böylece yaklaşık 500 bin kişinin istihdam edildiği 200 bin iş yeri de bu teşvikten faydalanır hale geldi. Küçük ve orta boy işletmelerin patent masraflarını da devlet üstlenir oldu.

Gençlere hibe, kredi iş ve vergi muafiyet

Gençlere 50 bin liraya kadar karşılıksız destek imkânı getirildi. Başka işletmesi bulunmayan, bir yerde sigortalı olarak çalışmayan, destek başvuru tarihinde son 2 yılda kurulmuş olması şartıyla bu destekten yararlanmak mümkün. Ayrıca iş kuran gençlere 100 bin lira kredi ve yüzde 85 kefalet sağlandı. Bunun için KOSGEB'in hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlanmamış olma şartı aranıyor. İş kuran gençlere 3 yıl vergi muafiyeti sağlanırken, genç girişimcilere, yıllık 75 bin liraya kadar geliri için gelir vergisi muafiyeti sağlandı. İlk kez işe giren gençlerin ücretinin 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanmasını içeren söz de yerine getirildi. Ayrıca herhangi bir sertifika şartı aranmaksızın yıl boyunca işbaşı eğitim programına katılanlara, her gün için 50 lira da harçlık verilmesi uygulaması başlatıldı. Bu yıl 200 bin kişinin bu imkândan faydalanması bekleniyor.

Öğrenciye burs, kredi ve sağlık sigortası

 Ayrıca lise ve üniversite mezunu gençlerin genel sağlık sigortası giderlerinin 2 yıl boyunca devlet tarafından karşılanması uygulaması başlatıldı, gençlerin borcu silindi. Gençler bu sürede sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. 25 yaşını doldurmayan öğrencilerden pasaport harcı kaldırılırken, er ve erbaş harçlıkları ile askerî öğrencilerin harçlıkları 100 liraya, yükseköğrenimde öğrenci burs ve kredileri aylık 330 liradan 400 liraya çıkarıldı.

Asgari ücret-muhtarmaaşı 1300 lira

Yine seçim öncesi verilen sözlerden en önemlisiydi asgari ücret. Hükümet kurulur kurulmaz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 1300 liralık hükümet teklifi bildirildi ve bu teklif kabul edildi. Bunun yanı sıra muhtar maaşı da 15 Mart 2016 itibarıyla 950 liradan 1300 liraya yükseltildi.