Tuvaletin atık su gider borusu ise tarihî eserler üzerinden yaklaşık 60 metre uzatılarak kanalizasyon hattına bağlandı. Müze Uygulamaları Daire Başkanlığının birimi Örenyerleri Şube Müdürlüğünce koordine edilen uygulama, ‘çirkin görüntü oluşturduğu’ ve ‘kanuna aykırılığı’ gerekçesiyle büyük tepkiyle karşılandı. Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Seyfi Turan, 2.863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre SİT alanı olan bölgeye çivi bile çakılmaması gerektiğini söyledi.