BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Dostlarını Sırat’tan geçirsin!”

“Dostlarını Sırat’tan geçirsin!”

Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: Kıyametin dehşetli gününde, konulan iki minber üzerine Rıdvân ile Mâlik çıkıp, otururlar.Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: Kıyametin dehşetli gününde, konulan iki minber üzerine Rıdvân ile Mâlik çıkıp, otururlar. Sonra iki minber dahâ, cemâl ve kemâl-i nûr ile münevver oldukları hâlde getirirler. O iki minberin yanına koyarlar. Birinin sağında ve birinin solunda. Mukarreb ve mutahhar iki melek gelip, her biri bir minber üzerine çıkıp, otururlar. Ondan sonra o sağ taraftaki minberde oturan mukarrep melek nidâ eder ve der ki: Ey mahşer halkı! Ben Mikâîlim. İzzet hazînelerine müvekkilim. Minnet zâhireleri üzerine düşmüşüm. Suların, rüzgârların ve rızıkların hazînedârı benim. Meşgûliyyetlerin, işlerin, fetihlerin ve nusretlerin koruyucusu benim. Allahü teâlâ şânühû, Kevser havuzunun kaynağını, suyunun dolup-boşalmasını, dağıtım ve tutumunu bundan önce benim emrime vermişti. Bugün bana buyurdu ki: “Biz o nesneyi, sana vermiş idik. Bizim emrimiz ile benim hâs Resûlüm Muhammed Mustafâ’ya teslîm et. Bugün Kevser havuzunda cârî olan her şey, Resûlün murâdı ve rızâsı ile cârî olacaktır.” Ben vardım bu hükmü ve bu işi, Hazreti Mustafâ’ya teslîm ettim. Muhammed Mustafâ, bu işi, Osmân-ı Zinnûreyn’e verdi. Kendi dostlarını ve Ebû Bekir, Ömer ve Alî’nin “radıyallahü teâlâ anhüm” dostlarını havuzun şarabından içirerek kandırsın. O Çihâr yârin düşmanlarını, havz-ı kevserden mahrûm edip, geri döndürür. Sonra Arş’ın sol tarafında olan minberdeki melek nidâ eder: Ey mahşer halkı! İşte cümle meleklerin büyüğü olan benim, cümle meleklerin berâberi benim ki, benim şânımda gelmiştir. Allahü teâlâ [Nebe sûresi 38’inci âyet-i kerîmesinde meâlen; “... Kıyâmet günü Rûh ve melekler saf olup, dururlar...” buyurdu.] Şimdi bakın ve görün ki, Sırat’tan geçmek berâtı benim elimdedir. Görün ki, Allahü teâlâ şânühü, bundan önce beni, Sırat yolcularının gözeticisi etmişti. Hiç kimse, benim icâzetim olmayınca, Sırat’tan geçemez. Bugün Allahü teâlâ bana buyurdu ki: Var bu cevâzı Muhammed Mustafâ’ya ver. Ben de vardım, bu cevâzı Muhammed Mustafâ Efendimize teslîm ettim. Muhammed aleyhisselâm bana buyurdu ki: Sen bu cevâzı Aliyyül Mürtedâ’ya teslîm et. Bugün Aliyyül Mürtedâ kendi dostlarını ve Ebû Bekir, Ömer ve Osman’ın dostlarını selâmetle Sırat’tan geçirsin. Düşmanlarını, tepe aşağı Cehennem’e yollasın.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT