"Yeni Özbekistan" parkında yer alan ve Türk tasarımcı Sinan Turaman tarafından tasarlanan anıt, Türk şirketlerince inşa edildi. 60 metre yüksekliğindeki anıtta, Semerkant'taki Emîr Timur Türbesi ve Registan Külliyesi, Buhara'daki İsmail Samani Türbesi ve Kelan Mescidi, Tirmiz Arkeoloji Müzesi ile el-Biruni'nin kaleme aldığı Ay'ın Hareketleri eserinde bulunan unsur, desen ve motifler yer alıyor. Anıtın ön kısmında Timur İmparatorluğunun kurucusu Emîr Timur’un türbesinden esinlenerek yapılan mavi kubbe yer alıyor. Kubbenin alt kısmında ise 3 bin yıllık Özbek tarihini anlatan rölyef duvar bulunuyor. Tıp bilgini İbni Sina, cebir ve algoritmanın babası el-Harezmi, gökbilimci ve matematikçi el-Biruni, şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai, matematikçi ve gök bilimci Uluğ Bey'in de aralarında bulunduğu büyük şahsiyetlerin heykellerinin yer aldığı duvar, kronolojik bir kompozisyon oluşturuyor.