MAHMUT ÖZAY

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması’nın (TIMSS) 2019 sonuçları açıklandı. TIMSS 2019 ile birlikte Türkiye ilk defa 4 ve 8. sınıflar matematik ve fen testinde 500 puanının üzerine çıktı. Araştırmada Türkiye bu defa uzun süredir yapılan bir yanlışı düzeltti. Türkiye, 2019 yılında ilk defa 4. sınıf düzeyindeki uygulamaya 5. sınıf öğrencilerinden oluşan örneklem ile katıldı. Türkiye’de 4’üncü sınıf öğrencilerinin ortalama yaşı TIMSS ortalamasından düşük. TIMSS 2015 ve 2019 döngülerine 4. sınıf düzeyinde katılan ülkelerdeki öğrencilerin ortalama yaşı 10,2. Türkiye’de ise 4’üncü sınıf öğrencilerinin ortalama yaşı 9,7... 2015 TIMSS’te İngiltere, Norveç, Güney Afrika, Yeni Zelanda gibi ülkeler 4’üncü sınıf yerine 5, 8'inci sınıf yerine de 9'uncu sınıfta sınava katılmışlardı. Bu yılda aynı durumda olan bazı ülkeler mevcut. TIMSS 2019’a Türkiye’den katılan 5’inci sınıf örnekleminin ortalama yaşı da 10,6.

SOSYOEKONOMİK DURUM ÖNEMLİ
Eğitim Reformu Girişimi (ERG) TIMSS 2019 sonuçlarını değerlendirdi. "Öğrencinin sosyoekonomik durumu iyileştikçe puanı artıyor" diyen ERG Eğitim Gözlemevi ekibi şunları söyledi: TIMSS sonuçları öğrencilerin dijital erişimi konusunda önemli bilgiler veriyor. Türkiye’de öğrencilerin matematik ve fen dersleri için okul ortamında bilgisayara erişimi katılımcı ülkelerin ortalamasının önemli ölçüde altında. Türkiye’de öğrenim gören 4 ve 8. sınıf öğrencilerin sınıflarda bilgisayara erişimi, derslerin içeriğine göre değişmekle birlikte, %15’le %20 arasında değişiyor. Ancak aynı oran TIMSS araştırmasına katılan ülkelerin ortalamasında %37’yle %48 arasında değişiyor.

TEKNOLOJİK ALTYAPIDA SORUN VAR
Öğretmenlerin teknolojik altyapıları kullanması da bu noktada dikkat çeken önemli bir veri. Öğretmenlerin en az %80’i, ders anlatımını ve öğrenmeyi destekleyecek bilgisayar etkinliklerini hiç kullanmıyor. Bu oran uluslararası ortalamada %60 seviyesinde görülüyor. Bilgisayar ve tablet kullanarak yapılan sınavlar da, Türkiye’de uluslararası ortalamanın oldukça altında. Türkiye’de öğrencilerin derslere göre %5 ile %10 arasında değişen bir oranı yılda en az 1-2 kez bilgisayar veya tablet kullanılan sınava girerken, bu oranlar uluslararası ortalamada %30 ile %40 arasında değişiyor.