Üniversitemiz  Bilgi  İşlem  Daire  Başkalığında  istihdam  edilmek  üzere,  31/12/2008  tarih ve  27097  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  "Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarının  Büyük  Ölçekli Bilgi  İşlem  Birimlerinde  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  İstihdamına  İlişkin  Esas  ve  Usuller Hakkında  Yönetmelik"in  8  inci  maddesi  uyarınca,  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  pozisyonunda istihdam  edilmek  ve  tam  zamanlı  çalıştırılmak  üzere  17.03.2021  tarihinde  İzmir  Kâtip  Çelebi Üniversitesi  Rektörlüğünde  yapılacak  yazılı  sınavla  6  (altı)  adet  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli alınacaktır.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız