Ülkemizde daha etkin ve verimli bir yükseköğretim eğitim sürecinin tesis edilmesine yönelik saptamalar, görüş ve önerilere yer verilen bu sayıda, özellikle Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması ve küresel ölçekte bir çekim merkezi haline getirilmesine yönelik değerlendirmelere değiniliyor. Türkiye’nin uluslararası öğrenci, araştırmacı ve akademisyen sayısının nitelik ve nicelik yönünden artırılması, eğitim süreci içerisinde yararlanıcıların yaşadıkları sınırlılıklar ve sistemin darboğaza uğradığı noktalara özellikle sivil toplum kuruluşlarının aktif şekilde iştirak edeceği mekanizmalarla yenilikçi çözümler getirilebileceği öngörülüyor.

Vakıf,  “Dârülfünün” yükseköğretim dergisinin yanında öncelikle Ukrayna’da da yeni basılı süreli yayınlar ile birlikte eş zamanlı olarak çok uluslu dijital dergi çalışmalarını da sürdürüyor. Çalışmaların temelinde ise global yükseköğretim sektörünün Türkiye merkezli ve Türkiye öncülüğünde gerçekleştirilecek toplum ve kamu menfaatleri gözetir uygulamaların hayata geçirilmesi yatıyor. Bu yönde gerekli aktif görev gücü çalışmaları ise hâlihazırda başlatılmış durumda.