Yücel KAYAOĞLU
ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AK Parti milletvekillerinin uzun zamandır üzerinde çalıştığı, imar ve tapu mevzuatında değişiklik öngören taslak üzerindeki hazırlıklar tamamlandı. Taslağa göre, imar planı değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılacak. Değişiklik sebebiyle ortaya çıkacak ‘değer artış payı’ ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenmeyecek. Bu pay, arsa veya bina sahipleri tarafından ödenecek. Rant payının kurumlar arasındaki paylaşımı konusunda AK Parti ve ilgili bakanlık temsilcileri arasında uzun tartışmalar yaşandı. Yapılan değerlendirmelerden sonra, değer artış payından büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yüzde 30’ar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ise her birinin yüzde 20 oranında pay alması kararlaştırıldı. Ancak, her iki bakanlığın da bu oranlara itiraz ettiği ve son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği öğrenildi. Taslakta, imar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının ne kadar olacağının, değer tespit komisyonu tarafından belirlenmesi öngörülüyor.  Ayrıca, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına alınmak ve arşivlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak elektronik ortama yüklenecek ve aynı sistem üzerinden bu işlemlere ‘Plan İşlem Numarası’ verilecek. 

KAT SAYISINA SINIRLAMA
Depreme dayanıklı olmayan binaların yıkılmasından sonra, yerlerine yapılacak yeni binalara verilecek kat izinleri de yeniden belirleniyor. AK Parti kaynakları “Yıkılmadan önce beş kat olan bir binaya, üç kat izni verilebilecek. Kat sayısına sınırlama getirilebilecek. Bu uygulama özellikle aile apartmanlarında sıkıntıya yol açabilir. Ama deprem riski olan yerlerle ilgili bu sınırlamanın şart olduğu düşünülüyor” bilgisini verdi.

MERA ALANI KAPSAM DIŞI
Mera, otlak ve harman yeri niteliğindeki taşınmazların kamu yatırımları için yapılaşmaya açılması düzenlemesi AK Partili milletvekillerinin itirazı üzerine taslaktan çıkarıldı.