Krizin çözümü noktasında ise hâkim finans sistemi yetersiz kaldı. Bütün dünya şimdi yeni çözüm noktaları üzerine kafa yoruyor. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır, faizli finansmanda bütün riskin reel sektörün omuzlarına yüklendiğini belirterek "Reel sektör ile finans sektörü adeta birbirinin rakibidir, nimet-külfet paylaşımı yoktur. Krizlerin başlıca sebebi bu faiz içerikli işlemlerdir. Çünkü finansal sektör elini taşın altına koymak istememektedir. İslami finansın ilkelerinin geçerli olduğu sistemde ise reel sektörle finansal sektör arasındaki bağ kopmaz. Taraflar birbirlerinin kader ortağıdır" dedi ve yeni dünya düzeninde faizsiz finansın öne çıkacağını vurguladı. Bu arada hastalığın vahşi hayvanlardan yayılması, helal gıdanın önemini ortaya çıkardı. Gıda Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği Başkanı Dr. Kami Büyüközer "Helal gıda; sağlık, hijyen ve güvenlik anlamında mükemmellik standardını yakalamış bir sistemde üretilir. Gayrimüslimler dahi buna yönelecek artık" diye konuştu.