Koronavirüs salgını sürecinde canla başla çalışıp, kimi zaman izin dahi yapamayan sağlık çalışanları için pandemi oldukça zorlu bir biçimde sürüyor. Bu doğrultuda yoğun çaba ile kendi hayatlarını bir nevi geride bırakan sağlıkçılara birtakım ek ödemelerle destek veriliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personelin ardından üniversite hastanelerinde Covid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele de ek ödeme yapılması için bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladığını açıkladı.

DAHA ÖNCE 2 AY SÜREYLE EK ÖDEME YAPILMIŞTI
Daha önce, Covid-19 salgını ile ilgili sağlık hizmeti veren üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık merkezlerinde salgına yönelik görev yapan personele 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ödeme yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı, salgının devam etmesi ve sağlık merkezlerinde iş yoğunluğunun artması nedeniyle bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli personele 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine imkân tanıyan düzenleme yaptı. Bu düzenleme 8 Mayıs 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖNETMELİĞE, ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÇALIŞANLARI İÇİN AYAR
Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığının bu düzenlemesinin ardından sağlık personeli arasında çalışma barışının sağlanması için üniversite hastanelerindeki personele de yeniden ek ödeme yapılabilmesi için harekete geçti. Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'e geçici maddenin eklenmesi için değişiklik taslağı hazırlandı. Taslağa göre üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde salgına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele 1 Nisan'dan itibaren 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Yapılacak ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

YÖK tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklik taslağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşılarak, taslağa ilişkin görüşlerin bildirilmesi talep edildi. Bu kurumlardan gelecek uygunluk görüşüne göre yönetmelik değişikliğine yönelik çalışmalar neticelendirilecek.

Sağlık Bakanlığına bağlı personele 4 ay ek ödeme Sağlık Bakanlığına bağlı personele 4 ay ek ödeme Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.