Salgın sebebiyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu dönemde BDDK, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla yaptığı bazı düzenlemelerin süresini uzattı. Yapılan açıklamada, 30 Haziran'da sona ermesi gereken bazı düzenlemelerin Eylül ayı sonuna uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesi 3 ay uzatıldı.

KREDİLERİN DONUK ALACAK SIIFLANDIRILMASI

Kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen ikinci grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam edilecek.

Finansal kiralama ve faktoring sektörüyle ilgili 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak üzere, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen "tasfiye olunacak alacaklar" hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına karar verildi.

EYLÜL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Kredilerin ikinci grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, birinci grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye rağmen birinci grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayrılması da eylül sonuna kadar devam edecek.

BDDK, 35 tasarruf finansman şirketinin intibak başvurusunda bulunduğunu duyurdu BDDK, 35 tasarruf finansman şirketinin intibak başvurusunda bulunduğunu duyurdu Söz konusu şirketlerden 23'ü tek başına, 12'si ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere intibak başvurusunu gerçekleştirdi.

KREDİLERİN ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ...

Bankalarca/şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine 30 Eylül'e kadar ertelenmesi halinde erteleme süresinin, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in 12/A maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in11/A maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları ile belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmamasına karar verildi.

KART BORÇLARINDA ÖDEMESİZ DÖNEM

Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine, asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'in 22'nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına yönelik uygulamaların 30 Eylül'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Konutta kredi yükünü kamu bankaları çekti Konutta kredi yükünü kamu bankaları çekti Konut fiyatlarında son bir yılda yaşanan ortalama yüzde 32'lik artış, yüksek kredi faizi ile birleşti. Ev hayali kuranların işi zorlaştı. Bugün en düşük faiz oranı yüzde 1,32 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl toplam 278,3 milyon TL konut kredisi kullandırıldı. Kamu bankaları "0,64 faiz" gibi olağanüstü teşviklerle toplam kredilerin yüzde 66'sını üstlendi. Bugün de benzer beklenti yükseldi.