Buna göre, 4B’li olarak tarımsal faaliyette bulunanların kısa ve uzun vadeli sigorta ile genel sağlık sigortası ocak-haziran dönemi primlerinin temmuz ayı sonuna, temmuz-aralık dönemi primlerinin takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar ödenmesi yönünde düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle tarım sigortalılarının ürün satışı ile gelir elde ettikleri ve ödeme güçlerinin arttığı dönemlerde sigorta primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmadan ödeyebilmeleri imkânı getirildi. Tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar için de aynı süre ve şartlarda dönemsel prim ödeme imkânı sağlandı.

Tarım alanındaki startup’lara destek Tarım alanındaki startup’lara destek Türkiye İş Bankası, girişim hızlandırma programı WorkupAgri ile tarım alanındaki girişimlere destek oluyor.