28 Şubat döneminin tüm antidemokratik uygulamalarını ortadan kaldıran Bakanlar Kurulu kararının belgesi ortaya çıktı. Özgürlük belgesinin gereğinin yapılması için İçişleri Bakanlığı'na Başbakan Erdoğan imzalı genelge gönderildi. 2004 MGK Kararlarını uygulamaya koymayan Hükümetin; 2010 yılında vakıf, dernek, özel kuruluşlarla ilgili takip ve fişleme mekanizmalarının tamamını ortadan kaldırdığı Bakanlar Kurulu kararına ulaşıldı. 22 Kasım 2010 tarihli ve 2010/1116 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'de   muhafazakar kesimin takip ve baskı altında tutulmasına ilişkin bir dizi karar ve kararname yürürlükten kaldırıldı.
Kırmızı Kitap da değiştirildi
Bakanlar Kurulu kararının gereğinin yapılması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14 Aralık 2010 tarihli B.02.0.PPG.0.12-010-06/13136 sayı ve 2010/27 numaralı genelge de İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Bu karar ve genelgelere ek olarak  Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin de (Kırmızı Kitap) değiştirildiği ve irticanın iç tehdit olmaktan çıkartıldığı Bakanlar Kurulu'nda; en dikkat çekici madde özel eğitim kurumlarıyla ilgili. Koalisyon hükümeti döneminde 6 Kasım 1999'da alınan ve vakıflara ait özel eğitim kurumlarının üzerinde büyük baskı oluşturan Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılan en önemli kararlardan biri. Çeşitli vakıf, özel kuruluş ve şahısların kurduğu özel eğitim kurumlarıyla ilgili alınması gereken tedbirleri içeren Karar, 2010'da AK Parti Hükümeti tarafından yürürlükten kaldırıldı. Çeşitli dernek ve vakıfların yurt dışındaki faaliyetlerini "rejim aleyhtarı faaliyet" kapsamına sokan ve takip edilmesini isteyen 25 Haziran 1999 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı da kaldırılan bir diğer karar oldu.
Dini yayın yapan televizyonları baskı altına alan 15 Ocak 1999 tarihli "Radyo ve televizyonlarda irticai, yıkıcı ve bölücü yayınların önlenmesine ilişkin karar" da AK Parti Hükümeti tarafından aynı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlükten kaldırıldı.
Başbakanlık Takip Kurulu bitti
Tarihi nitelikli Bakanlar Kurulu'nda yürürlükten kaldırılan bir diğer uygulama ise fişlemelerin karargahı gibi hareket eden ve 28 Şubat'ın devamı olan Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu oldu. Bu Kurul da aynı Bakanlar Kurulu kararıyla feshedildi.
KARAR BÜTÜN DEVLETE YANSIDI
Yürürlükten kaldırılan Bakanlar Kurulu kararlarına paralel olarak Hükümet'ten devam adımları geldi ve genelge temizliği başladı. Başbakan Erdoğan imzalı bir genelgeyle, 28 Şubat ürünü ve o zihniyetin devamı bütün genelgeler yürürlükten kaldırıldı. Genelgenin dosyasına dönemin Başbakanlarının yürürlükten kaldırılan talimatları da tek tek eklendi ve şöyle dendi: "Ekli listede belirtilen genelge ve talimatlar ile bunlarla ilişkili olarak Başbakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, genelge, tamim, eylem planı, yönerge, talimat, olur, direktif ve diğer adlar altında yürürlüğe konulan her türlü işlem ve düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır." (Kaynak: Star)