O STK'lar arasında yer alan Türkiye Düşünce Platformu, “Ayasofya Kebir Camii Şerif'in açılışından rahatsız olanlar, hutbe üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a saldırıyor” ifadesini kullandığı açıklamasında özetle şöyle dedi: 

* Dün İstanbul’dan yönetilen halklar, bugün dünyanın üçte ikisinde hâlâ varlıklarını korumaya devam ediyor. Ayasofya’nın ibadete açılışı bu halklara verilen bir uyanış mesajıdır; “Kalk borusu”dur.

* Daha önce sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu Fatih Vakfiyesi, siyasi anlamda, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin emaneti ile ilgili olarak vakfiyesine sadakat, din, tarih, hukuk, ahlak ve insanlık borcudur.

* Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Hazreti Davud’un kılıcını remzeden bir kılıçla hutbe okuması, risalete saygının yanında, bir örneği kurtuluş savaşı sırasında Kahramanmaraş Ulu Camii’de yaşandığı gibi, ‘zulme, sömürüye, işgale boyun eğmeyeceğiz’ mesajıdır.

* Ancak kökleri bu topraktan beslenmeyen nasipsizler, İngiltere Kraliçesinin elindeki kılıca ses çıkarmaz veya çıkaramaz iken Sayın Erbaş’a saldırmakta ve karalamaya çalışmaktadır.

* Bugün, Ayasofya’nın camiye çevrilmesine karşı çıkanlar, Ayasofya’yı yıkan, Konstantinapolisi işgal eden katolik haçlı askerlerinin yanında saf tutuyor. Oysa Bizans halkı, “Başımızda kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğ tutarız” diyerek Fatih’in ordusunda asker oldu. Fatih İstanbul’u,  Bizanslılarla birlikte, Ayasofya’yı yıkan Latin işgalinden kurtardı.

* Fatih’in 6 asır önceki vakfiyesi ve vasiyetnamesindeki ifadelerden yola çıkarak siyasi bir takım argümanlarla ortalığı karıştırmak isteyenleri edebe davet ediyoruz. Fatih Vakfiyesi, tapuda Vakıflarda aynen duruyor. Onu yayınlamayı da mı yasaklayacaksınız? Siz kimsiniz? Bu cüret ve cesareti nereden alıyorsunuz?

* Diyanet İşleri Başkanımızı cesur, vakur duruşundan dolayı tebrik ediyoruz.