Başsavcı Bekir Şahin imzalı, 850 sayfalık iddianame, AYM’ye tekrar gönderildi. Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, HDP’nin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, dosya kapsamında sunulan delillerle, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin sıralandığını, davalı partinin bu eylemlerin odağı hâline geldiğinin tereddüde yer vermeyecek şekilde iddianamede yer aldığını bildirdi.

DEVLET YARDIMINDAN YOKSUN BIRAKILABİLİR
Şahin, “Davalı parti aynı zamanda hemen hemen tüm üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla bu nitelikteki suçları işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir. Bu nitelikteki eylemler, kimi zaman davalı parti genel başkanları da dâhil olmak üzere parti organlarınca kararlılık içinde benimsenmiştir” vurgusu yaptı. Anayasa Mahkemesi, temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına da karar verebiliyor.