Osman Çobanoğlu ANKARA
Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yıl sonuna kadar bu amaçla bir yazılım sistemi hazırlanacak. Çalışma kapsamında; Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Kurumsal Stratejik Planların hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve performans ölçümü konusunda bilgisayar programları yazdırılacak. Bu programlar, kurumun bilgi işlem sistemine yüklenecek. Ardından ilgili kurum ve kuruluşlarla entegrasyon sağlanacak.