Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekar ve erkek olduğu gerekçesiyle ev kiralanmayan kişinin yaptığı başvuruyu değerlendirerek ‘medeni hal’ ve ‘cinsiyet’ temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmederek ev sahibine uyarı cezası verdi. TİHEK’in kararında Kırklareli’de yaşayan ve internette gördüğü kiralık ev için ilan sahibini arayan genç ev sahibinden “erkeklere ve öğrencilere ev veremeyeceği” yönünde cevabı alınca ayrımcı muameleye maruz kaldığını ileri sürerek TİHEK'e başvurdu.

AYRIMCILIK YASAĞINI İHLAL KARARI

Yazılı görüş talep edilen ev sahibi yapılan görüşmede binanın aile apartmanı olduğunu ve aile birliği olan kişilere kiraya vermek istediklerini söylediğini belirtti. Karşı tarafından iddiaya verdiği cevabın üzerine TİHEK başvuruyu değerlendirerek ‘medeni hal’ ve ‘cinsiyet’ temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti. TİHEK ayrıca, ev sahibine 4 bin lira idari para cezası verilmesine, bu cezanın uyarı cezasına dönüştürülmesine karar verdi.

TİHEK ANAYASA’NIN 10. MADDESİNE İŞARET ETTİ

TİHEK'in kararında, herkesin kanunlar önünde eşit olduğu ve Anayasa'nın 10'uncu maddesinde, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" hükmünün yer aldığı aktarıldı. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda ise herkesin hukuken tanınmış haklardan yararlanmada eşit olduğunun düzenlendiği belirtilen kararda, ayrımcılığın ise yasaklanmış olduğu ifade edildi.