BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1001 Osmanlı hikâyesi / Varna’da iki kahraman Timurtaş ve Koca Hızır

1001 Osmanlı hikâyesi / Varna’da iki kahraman Timurtaş ve Koca Hızır

Varna Savaşı bütün şiddetiyle devam ediyordu... Kral Ladislas, bir ara yalnız kaldı... Bunu fırsat bilen Timurtaş adındaki bir asker, baltasıyla vurarak Kralı atından düşürdü. Bu durumu gören Koca Hızır ismindeki bir yeniçeri de onun kellesini uçuruverdi!..HİKÂYE NO : 182 YAZAN : VEHBİ TÜLEK / Sultan II. Murad ile Macaristan arasında imzalanan Segedin Anlaşması (12 Temmuz 1444), Kral Ladislas tarafından bozuldu. Maksat, Osmanlıları Balkanlardan atmaktı. Bu sebeple birçok Avrupa devletinin katılmasıyla Osmanlılara karşı bir haçlı ordusu teşkil edildi ve harekete geçtiler. 100.000 kişilik bu ordu, Tuna’yı geçerek Bulgaristan’a girdi ve Varna’yı muhasara etti. Haçlılarla karşı karşıya!.. Bu tehlikeli durum karşısında ordusunun başına geçen Sultan II. Murad, 10 Kasım 1444’te Varna limanı karşısında haçlı ordusuyla karşı karşıya geldi. Muharebe başlamadan önce Sultan Murad iki rekat namaz kıldı ve şöyle dua etti: “Yâ Rabbi! Mü’min kullarını benim günahımın çokluğundan dolayı düşman karşısında aciz bırakma! Habibin hürmetine bizleri muhafaza et ve bizleri muvaffak eyle!..” Merkeze hücum ettiler Savaşın başında Haçlılar, Osmanlı ordusunun sağ ve sol kollarına saldırarak dağıttılar! Bunun üzerine heyecana kapılan Ladislas, Osmanlı ordusunun merkezine hücum etti. Maksadı, Padişahın otağına kadar ilerleyip onu öldürmek, bu suretle Osmanlı ordusunu kısa zamanda dağıtmaktı. Fakat bir ara kendi askerinden daha öne çıkan Kral, bir anda yalnız kaldı... Bu fırsatı iyi değerlendiren askerler Kralın etrafını sarıverdiler. Timurtaş adındaki gözü kara bir asker, Kralın ayağına baltasıyla vurarak atından düşürdü. Bu durumu gören ve kılıç ve pala kullanmakta pek mahir olan Koca Hızır ismindeki bir yeniçeri de onun başını keserek bir mızrağa taktı ve düşman askerine gösterdi. Varna bataklığında boğuldular Krallarının öldüğünü gören Haçlılar, geri dönüp kaçmaya başladılar. Fakat çoğu Varna bataklıklarına sıkıştırıldı ve orada boğuldular. Geri kalanlar da esir edildiler. Varna’da kazanılan zafer, Balkanlar’da Osmanlı hakimiyetinin iyice yerleşmesini sağladı. İslam dünyasında da büyük sevinçle karşılandı. Bu haber Kahire’ye ulaştığı gün Memlük Sultanı Çakmak, “Allah yardımcın olsun Osmanoğlu” diyerek zafer şenlikleri yaptırdı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT