İngiltere'de yeni açıklanan 2011 senesi nüfus sayımı sonuçları Hristiyan nüfusunda keskin bir düşüş olduğunu gösteriyor. Kendisini Hristiyan olarak nitelendirenlerin sayısında son 10 senede 4 milyondan fazla düşüş oldu. Asırlardır Hristiyanlıkla özdeşleşen ülkede nüfusun sadece yüzde 59'u Hristiyan. 30 sene önce bu oran yüzde 72'ydi. Dinsizlerin sayısında ise büyük bir artış görüldü. 2001'de herhangi bir dine mensup olmadığını söyleyenlerin sayısı 7,7 milyon iken, 10 senede bu rakam neredeyse 2 kat artarak 14,1 milyon oldu. İngiltere ve Galler'de Müslümanların sayısında da büyük bir artış görüldü. 10 senede Müslümanların sayısı 1,5 milyondan 2,7 milyona çıktı. Artık buralarda nüfusun yüzde 5'i Müslüman. Başkent Londra ise Hristiyan nüfusun en az olduğu şehir. Londra'da nüfusun yüzde 48'i, yani yarıdan azı Hristiyan. Londra'nın doğusundaki bazı bölgelerde de Müslümanlar ekseriyette. Buralarda sokaklardaki görüntü İslam ülkelerini aratmıyor.