Damla Peker ANKARA

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamları oluşturmak için kolları sıvadı. Yeni dönemde okul binaları teknoloji ve çevreye uyumlu, daha güvenli, estetik ve kalite anlamında yüksek bir mimaride yapılacak. Ayrıca mevcut okullarda büyük bakım ve onarım faaliyetlerini kapsayan iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Afet riski taşıyan okul binaları için güçlendirme ve yeniden yapım faaliyetleri yürütülecek. Bazı tarihî okul binalarında örnek koruma çalışmaları gerçekleştirilecek. Binaların iç mekân tasarımları da geliştirilecek. Bütün eğitim kademelerinde öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine uygun tasarım ve beceri atölyeleri kurulacak. Bütün meslek liselerinin atölye ve laboratuvarları modernize edilecek. Sektöre yönelik laboratuvarlar başta olmak üzere okulların donatım ihtiyaçları teknolojik gelişmelere uygun olarak karşılanacak. Geleceğin Okullarını Birlikte Tasarlayalım adlı okul mimarisi fikir yarışması düzenlenecek. Teknolojiye erişimini sağlanması için okullara ağ bağlantısı ve etkileşimli tahta kurulacak. Bu kapsamda 800 okulun ağ altyapısı kurulumları ve internete erişimleri tamamlanacak. Önümüzdeki dönemde, okul öncesi erken çocukluk eğitiminin beş yaş için mlecburi olması sağlanacak. Eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek. MEB, bütün çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla ortaklaşa yürütecek.