Resmî ile özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim, işleyişe ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelikte değişikliğe gidildi. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Yeni kurallardan bazıları şu şekilde:
∂ Anadolu meslek liselerinde daha önce 10'uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçimleri artık rehberlik hizmetlerinin ardından 9’uncu sınıflarda yapılacak.
∂ Anadolu teknik programlarında 12’nci sınıfta alan ayrımı yapılmaksızın akademik destek şubeleri oluşturulacak.
∂ Okullarda öğrencilere, resmî tatil günlerinde puanla değerlendirilecek şekilde ödev verilmeyecek.
∂ Liselerde yabancı dil derslerinin her bir sınavı, dinleme, konuşma, okuma ile yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak.
∂ Bir dersten sorumlu geçen öğrenciler, sorumluluk sınavından en az 50 puan alacak.
∂ Beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik gibi yeteneğe bağlı seçilen derslerde, 10 öğrenci şartı aranmayacak.
∂ Liselerde görevli yönetici ve öğretmenler, yaz tatili ve sömestrde Bakanlık tarafından hazırlanan program dâhilinde kendi okullarında mesleki çalışmada bulunacak.