MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Yıllık Performans Raporu" açıklandı. 2019 yılı performansları 3 başlık altındaki 32 gösterge kapsamında değerlendirildi. Yapılan araştırma sonucunda 2019 yılında performansı en yüksek ilk 5 üniversite sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi olarak belirlendi. Yapılan sıralamada ilk 5'te yer alan bu araştırma üniversiteleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ek bütçe tahsisi yapıldı. Aynı dönemin performans değerlendirme sonuçlarına bakıldığında, program kapsamındaki üniversitelerden İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Bursa Uludağ ve Çukurova Üniversiteleri önceki yıla göre sıralamada yükseldi. Yükseliş kaydeden bu 5 üniversiteden üçünün (Ege, Bursa Uludağ ve Çukurova Üniversiteleri) aday araştırma üniversitesi olması dikkat çekti.

"ETİKET DEĞİŞİKLİĞİ" 2021'DE
Düşük performans gösteren üniversiteler araştırma üniversitesi vasfını kaybediyor. Bu kurguda araştırma üniversitesi ve aday araştırma üniversitesi sayısında herhangi bir artış yapılmıyor. Kaybedilen pozisyonlara yeni üniversiteler yükselecek. Bu kapsamda araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin performansları dikkate alınarak yapılacak "etiket değişikliği", 2020 performans değerlendirmesinin de tamamlanmasından sonra 2021'de gerçekleştirilecek.

SARAÇ: REKABET SÜRÜYOR
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi çalışmalarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Saraç, şu değerlendirmeyi yaptı: Yükseköğretimde kalitenin şeffaf, hesap verebilir ve rekabetçi süreçlerde gelişeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda bütün verilerin analitik bir tarzda kamuoyu ile paylaşılması üniversitelerimizin akademik çıktılara dayalı rekabet ortamında birbirleriyle yarışmaları sonucunu doğuracaktır.