MAHMUT ÖZAY

Eskişehir Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından geliştirilen “Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu” yazılımıyla 81 şehirden öğretmenlerin hazırladıkları deneme soruları ortak bir havuzda toplanıyor. Türkiye’nin 81 şehrindeki Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin kapasitelerini artırmak için geliştirilen yazılım sayesinde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki deneme sınav soruları ortak bir havuzda toplanırken öğretmenlerin ve şehirlerin de kendi soru bankaları oluşuyor. Her sınıf ve ders için düzenlenen testler, istenilen amaç doğrultusunda dışarıdan hiçbir ek yazılıma ihtiyaç duymadan okulların erişimine açılıyor. Türkiye’deki bütün okullar, ihtiyaç duyduğu soruları ya da deneme sınavlarını yazılım aracılığıyla kullanabiliyor. Çalışmada Eskişehir Ölçme Değerlendirme Merkezi, ana merkez görevini üstleniyor. Ayrıca Eskişehir’de geliştirilen bu yazılım, Millî Eğitim Bakanlığı ile bütün okullar arasında yapılacak çalışmalarda koordinasyonu sağlamış olacak.

DENEMELERE KOLAYLIK
Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, “Yapılacak olan konu testleri, dönem içeresindeki deneme sınavları, ortak sınavalar bu sorulardan faydalanılarak hazırlanıyor. Bu sorular öğretmenlerimiz tarafından hazırlanıyor ve tamamen özgün sorular. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunda alınan kararlara göre bu kazanımlar ışığında hazırlanan sorular bunlar. Öğrencilerimiz görmüş oldukları derslerden çok rahat bir şekilde haftalık deneme sınavı olabilecek, başarı oranları ölçülecek, veri analizlerini öğretmenler bu program üzerinden rahat bir şekilde yapabilecek” dedi.