İstanbul'daki 127 meslek lisesi "Mesleki Eğitimde 1.000 Okul Projesi" çerçevesinde beş temada dönüşüyor. Odağında mesleki eğitimde yaşanan iyileşmenin tüm meslek okullarına yaygınlaştırılması ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması yer alan projenin birinci teması belirlenen okulların eğitim öğretim ortamlarının iyileştirilmesini içeriyor. İkinci tema, belirlenen okullarda görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerin hem kişisel gelişim destekleri hem de temel beceri eğitimi desteklerini merkeze alıyor. Üç ve dördüncü tema, öğrencilerin kişisel gelişim destekleri ve temel beceri eğitimi çalışmalarını içine alırken beşinci tema ise belirlenen okullarda eğitim öğretim gören öğrenci velilerinin her yönüyle gelişimlerine destek sağlamak ve toplum temelli okul bakış açısını desteklemek üzerine kuruldu. İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, projenin bir yılda tamamlanacağını bildirdi. Şehirdeki 127 okulun seçiminde öğrencilerin devamsızlık durumları, akademik başarısı, sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı ve örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı gibi kıstaslar kullanıldığını aktaran Yazıcı "Mesleki eğitimin kalitesini tüm okullarımızda artıracağız. Zaten mesleki eğitimde kalitenin artması dolaylı olarak eğitim sistemimizdeki okullar arası başarı farkının azaltılmasına da katkıda bulunacak" değerlendirmesini yaptı.