MAHMUT ÖZAY

1500Kelime.com Platformu, New York Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin ve ekibiyle birlikte yaklaşık bir buçuk senelik bir hazırlık süreci sonucunda, hem gelişim psikolojisindeki temel okul öncesi beceriler hem de MEB tarafından belirlenen kazanımlar baz alınarak tasarlandı. Buna göre, platformda yer almak üzere sayı, sayma, duyu, duygular, zaman, zıt kavramlar, boyut, miktar, mekânda konum-yön, renk, şekil gibi kavramlar göz önünde bulundurularak toplam 70 ayrı kategoride 1.500 kelime belirlendi. Platformdaki tüm içerikler farklı kelimelerin bağlamsal ilişkileri ele alınarak ve hikâyeleştirilerek kurgulandı. Böylece çocukların, Platformda sunulan 1.500 kelimenin dışında pek çok başka kelimenin de kullanımını öğrenme şansına sahip olması hedefleniyor.
Prof. Dr. Selçuk Şirin “Araştırmalar, okul öncesinde zekâ gelişiminin kelime hazinesiyle doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Zekâ da, çocuklarımızın anlama ve anlatma becerilerini etkileyen en önemli unsur. Beyin gelişiminin yüzde 90’ı okul öncesi dönemde tamamlanıyor. Bu nedenle ben her şeyi bırakın kelime hazinesine yatırım yapın diyorum” dedi.