Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında güncellenen "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" belli oldu. 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak yeni düzenlemeye göre, üniversiteler YÖK tarafından belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde program başlatılabilecek.

Ders verecek öğretim üyelerinin doktora veya doçentliğinin ilgili alandan olması gerekecek. Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının süresi en az iki yarıyıl olacak. Dersler bir öğretim yılında tamamlanabilecek programa göre yürütülecek. Akademik, idari ve mali işler, rektörlük tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülecek. Bu birim, bir rektör yardımcısı başkanlığında fakülte dekanı ile eğitim bilimleri bölüm başkanından oluşacak.

Sınav programlarını hazırlamak, öğretmenlik uygulaması dersinde MEB'e bağlı uygulama yapılacak okulların ve uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini hazırlamak, okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim elemanlarını ve rehber öğretmenleri belirlemek, uygulamalar için valilik ve il millî eğitim müdürlüğünden izinleri almak için gerekli işlemleri yapmak birimin görevleri olacak.

Pedagojik formasyon kalktı Pedagojik formasyon kalktı Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirdiğini açıkladı.