Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart ve Poor's (SveP) İngiltere'nin not görünümünü durağandan negatife çevirirken, notunu teyit etti. 
  SveP'den yapılan açıklamada, not görünümünün negatife çevrilmesine gerekçe olarak büyümedeki zayıflık ve kamu borcu/GSYH oranındaki bozulma beklentisi gösterilirken, ekonomik ve mali performansın beklentilerin üzerinde zayıflaması halinde "AAA" seviyesindeki kredi notunun gelecek 2 yıl içinde düşürülmesi ihtimalinin üçte bir olduğuna işaret edildi.