Osman Çobanoğlu
ANKARA

2015 ve 2018 yıllarını kapsayan Sanayi Strateji Belgesi’nin yerine üretim ve sürdürülebilir büyüme odaklı yeni eylemler belirlenecek. Yeni dönem sanayi stratejisinin katılımcı bir perspektifte hedef odaklı ve stratejik eylemlere yer verilecek. Sanayide teknolojik dönüşüm, alt yapının güçlendirilmesi, KOBİ’lerin finansmana erişim imkanları, yeşil üretim, akıllı teknolojiler, yerlileşme, yatırım ortamlarının iyileştirilmesi, nitelikli insan gücüne yönelik çalışmalar ise alt başlıklar olarak yer alıyor. Yeni sanayi stratejisiyle ilgili sanayicilerden de bilgi istendi. Toplanan verilere göre stratejiye son şeklinin verilmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Türk sanayiinin üretimde yapısal dönüşümünü gerçekleştirmeyi ve büyümeyi ülke geneline güçlü ve dengeli bir biçimde yaymayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, ‘yüksek katma değerli üretim’, ‘sanayide verimlilik artışı’, ‘dijital dönüşüm’ ve ‘bölgesel kalkınma’ olmak üzere dört temel stratejimizi hayata geçiriyoruz” demişti.