Sefa Bilgitekin ANKARA

İŞKUR tarafından yapılan araştırma önümüzdeki dönemde işletmelerin yüzde 24’ünde istihdamın artacağını, yüzde 15’inde ise azalacağını ortaya koydu. Araştırmaya göre turizm imkanlarının gelişmesiyle birlikte konaklama ve yiyecek hizmetlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 38’inde, insan sağlığı ve sosyal hizmet firmalarının yüzde 31’inde istihdam artacak. Diğer yandan inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 21’inde ve ulaştırma-depolama firmalarının yüzde 15’inde istihdam azalacak.
Öte yandan bazı sektörlerde genel gidişatın ‘daha iyi’, bazılarının ise ‘daha kötü’ olması bekleniyor. Daha iyi olması beklenen alanların başında yüzde 39 ile konaklama ve yiyecek sektörü geliyor. Yine, toptan ve perakende ticareti de yüzde 26’yla daha iyi olacak sektörler arasında yer alıyor. Gidişatı kötü olacak alanlarda ise ilk sırada yüzde 34 ile inşaat bulunuyor. Onu yüzde 28 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 27 ile de eğitim izliyor.
Yapılan tüm bu çalışmaların ışığında istihdamın artırılması konusunda belirlenen stratejiler yeniden şekillendirilecek. Bu noktada devreye yine meslek edindirme ve işbaşı eğitim kursları girecek. Eğitim verilecek kişilerin istihdam edilmesinin yolları aranacak ve eğitim boyunca masraflar devlet tarafından karşılanacak.