Sefa Bilgitekin ANKARA

‘Kadının Güçlenmesi ve Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ kapsamında 2023’e kadar bilgi ve iletişim sektöründe 200 bin kadının yetiştirilmesini hedefleyen bakanlık, bunun için kadınların bilişim sektörüne yönlendirilmesi amacıyla yapacağı projelere 1,3 milyon lira kaynak ayırdı. Bakanlığın iş birliği yapacağı kurumları belirlemesinin ardından 2 farklı üniversitede 400 kız öğrenciye tanıtım ve kariyer günleri düzenlenecek. Burada öğrencilere staj ve uygulama eğitimi yapabilecekleri uygun iş yerleri bulunacak. Ayrıca öğrencilere öz geçmiş yazma teknikleri ve iş arama becerilerinin kazandırılması için seminerler ile İŞKUR’un destekleri hakkında bilgiler verilecek. Yapılacak teknik çalışmanın sonunda işsiz üniversite mezunu 200 kadına mesleki eğitim ve dijital girişimcilik eğitimleri sunulacak. Buna ek olarak yine 50 üniversiteli işsiz kadına yönelik işbaşı eğitim programı başlatılacak. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara 9 ay boyunca eğitim verilecek. Katılım gösterenlere günlük 85 lira ödenecek ve Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri de karşılanacak.