Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili önemli bir hukuki gelişme yaşadı. Dava konusu olayda; vadesinde ödenmeyen kira sebebiyle mülk sahibiyle kiracı tartıştı. Sözleşmede belirtilen tarihte kirasını alamadığını belirten ev sahibi, paranın faiziyle birlikte tahsil edilmesi talebiyle mahkemenin yolunu tuttu. Temyize kadar giden davada, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Kira sözleşmesinin 6. maddesinde “Kiracı, kira bedelini her yıl, yıllık peşin şekilde yatıracaktır. Ödenmediği takdirde o tarihten itibaren devletin belirlemiş olduğu gecikme cezası oranı ile tahsil edilecektir” hususuna dikkat çeken Yargıtay; verdiği kararda, davacının gecikme zammına yönelik itirazlarının yerinde olduğunu bildirdi. Kararda “Hükmün, davacı yararına bozulmasına oy birliğiyle karar verildi’’ denildi. Böylece sözleşme ile garanti altına alınan ödeme tarihlerindeki gecikmelere, resmî ceza oranı da eklenecek.