Sefa Bilgitekin - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ekonomiyi büyük zarara uğratan kayıt dışı çalışmada denetimlerini sıklaştırmaya hazırlanıyor. Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda son yıllarda alınan tedbirlere rağmen hâlâ yüzde 33,4 seviyesinde olan kayıt dışı çalışma oranını daha da aşağıya çekmek isteyen kurum, 2019-2023 Stratejik Planı’nda bu konuya geniş yer ayırdı. Buna göre, kayıt dışı çalışmanın yüksek olduğu alanlara ağırlık verilecek. Bu doğrultuda inşaat ve turizm sektörlerinde, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan veriler de dikkate alınarak, riskli olduğu belirlenen iş yerleri denetlenecek.
Hem, SGK’da görev yapan sosyal güvenlik denetmeni sayısı artırılacak hem de kayıt dışı istihdama yönelik denetimler sıklaştırılacak. Denetim ve kontrol mekanizmasını güçlendirecek olan kurum, kayıtlı istihdamın artmasına yönelik uygulamaları devreye sokacak. Bu kapsamda ilk olarak istihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılacak ve teşvikler sadeleştirilecek. 

KADIN İSTİHDAMI ARTIRILACAK
Küçük ölçekli işletmelerde kayıtlı istihdamın teşviki amacıyla Türkiye Esnaf Ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile iş birliği yapılacak. Belirlenen illerde bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda kayıtlı kadın girişimciliğin ve kayıtlı kadın istihdamının artırılması ve sürdürülmesi projesi hayata geçirilecek.