Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), yeni tip koronavirüs salgını sonrası KOBİ'ler ve istihdamın korunmasına yönelik 35 maddelik tedbir tavsiyesinde bulunduğu bir rapor yayımladı. Küresel salgından en fazla etkilenen KOBİ'lerin, Türkiye ekonomisinde işletmelerin yüzde 99,8'ini, katma değerin yüzde 55'ini, yatırımın yüzde 58'ini, ihracatın yüzde 55'ini ve istihdamın yüzde 78'ini oluşturduğu bildirilen raporda özellikle mikro-KOBİ'lerin sermaye yetersizlikleri ve düşük kapasiteyle çalışmaları nedeniyle aylık giderlerini karşılamakta zorlandığına işaret edildi. Raporda Covid-19 salgını sebebiyle ekonomide karşılaşılan zorlukların, alınacak tedbirlerle fırsata çevrilebileceği ifade edildi. İGİAD’ın tavsiyelerinden bazıları şöyle:

VERGİ ERTELEMESİ ÜÇ AYI AŞSIN
¥ Tavsiye verebilecek Ekonomi Bilim Kurulu kurulmalı.
¥ Bakanlıklar arasındaki bilgi akışının hızlanması ve alınan kararların uygulanması için Ekonomi Koordinasyon birimi oluşturulmalı.
¥ KOSGEB ve üniversite iş birlikleri kurularak KOBİ'lere yönelik eğitim faaliyetleri artırılmalı.
¥ KOBİ'leri bir araya toplayan dijital bir platformda iş birliğine yönelik oluşum kurulmalı.
¥ KOBİ'lerin ihtiyacına yönelik stajyer havuzu oluşturulmalı ve üniversite öğrencileri haftada en az iki gün çalışarak KOBİ'lere hem iş desteği hem de ters mentorluk yapmalı.
¥ Dijital dönüşüm gerçekleştiren ve online olarak aktif satışlar yapan KOBİ'ler vergi indirimi gibi araçlarla teşvik edilmeli.
¥ KOBİ'lerin kitlesel fonlama gibi yeni finansman metotlarını kullanması teşvik edilmeli.
¥ KOBİ'ler sadece öz sermayeleri ile büyümemeli, aynı zamanda hisselerini satarak yatırım almalı.
¥ KOBİ'lere bütün vatandaşların yatırım yapabilmesinin önü açmalı.
¥ KOBİ'leri desteklemek amacıyla faizsiz tahviller ihraç edilmeli.
¥ KOBİ destekleme sandığı kurulmalı.
¥ KOBİ'lerin özelleşmiş bölgelerde çalışması teşvik edilmeli.
¥ Borç ve vergi ertelemeleri üç aylık geçici nitelikten uzun döneme yayılmalı.
¥ Esnek çalışma imkânı sağlanmalı.
¥ Ücretlerden alınan SGK primi ve vergiler azaltılmalı.
¥ KOBİ'ler üzerindeki maliyetler azaltılarak kayıt dışı ekonomi oranı düşürülmeli.
¥ Kira stopaj vergileri KOBİ'ler üzerinden alınıp mülk sahibi tarafından karşılanmalı.
¥ Kriz sebebiyle uluslararası firmaların verdikleri siparişlerde iptal ve çeşitli mağduriyetler yaşanıyor. KOBİ'lerin alacaklarının takibi için kanuni destek sağlanmalı.
¥ KOBİ'lerin cari alacaklarının sigorta kapsamına alınması için alacak sigortası mecburi hâle getirilmeli.
¥ Kamu tarafından verilen destek ve güvencelerinin istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla BDDK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında ortak bir komisyon kurulmalı ve bu süreçteki kredi-alacak ilişkileri takip edilmeli.
¥ Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında büyük firmalara ayrıcalık sağlanmasının önüne geçilmesi ve her düzeyde KOBİ'nin eşit derecede imkânlardan faydalanmasının önü açılmalı.
¥ Özel bankaların geçmiş dönem alacaklarının KGF üzerinden tahsil edilmesi önlenmeli.
¥ Ödenmeyen çeklerin finansal akışı bozmaması için BDDK nezdinde bir çek takas merkezi oluşturulmalı.
¥ Gıda, tekstil, kimya, demir-çelik gibi önümüzdeki aylarda ihracat potansiyeli yüksek sektörlere özel teşvikler getirilmeli.
¥ Arz fazlası olan ürünlerde devletin nihai alıcı olabileceği bir model geliştirilmeli.
¥ Talebin yeniden canlanması için KDV ve ÖTV oranları düşürülmeli.