Buna göre çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazineye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek. Tarım arazilerinin ilk yıl kira bedeli ise taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1,5'u olarak belirlendi. 

Tebliğ ile topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere 60 dönüme kadar hazine taşınmazı kiralanacak. Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri ise ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak belirlenecek. 

Kiracılarda en az üç yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet etme şartı aranacak. Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu üzerine yeniden bedel belirlenmek suretiyle idarece 10 yıl daha uzatılabilecek.