Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanan 2021 Yılı Fuar Takvimi'ne göre gelecek yıl düzenlenecek fuarların 143'ü uluslararası düzeyde olacak. Gıda sektörüne ilişkin olarak da 32 fuar düzenlenecek. İstanbul, beş fuar ile tarım ve hayvancılık alanında en fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak il olacak. İstanbul'u dört fuarla Tekirdağ, üçer fuarla Balıkesir ve Bursa şehirleri izliyor. Tarım ve hayvancılık alanındaki 46 fuarın 36'sı ihtisas, 10'u ise uluslararası ihtisas türünde olacak. Bu fuarlar özellikle eylül ve kasım aylarında gerçekleştirilecek. Gıda sektöründe de 11 fuarla İstanbul öne çıkıyor. Bu ili, üçer fuarla Antalya, İzmir ve Mersin illeri izlerken Eskişehir'de iki fuar düzenlenecek. Gıda sektöründeki 32 fuarın 18 tanesi ihtisas, 14 tanesi uluslararası ihtisas türünde olacak. Bu fuarlar şubat, mart ve eylül aylarına yoğunlaşacak.