Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, limon ihracatının Türkiye ekonomisi açısından önem taşıdığını belirterek, "Hava şartları sebebiyle limonda verim bu yıl önceki yıllara göre düştü. Yaklaşık 50 bin ton civarında limonun hasat edilmesi hedefleniyor. Ortaca'da hasadını yaptığımız ilk limon İtalya'ya gidiyor, onun haricinde Rusya'ya da limon göndereceğiz. Üretimin yaklaşık ihracata gidecek" diye konuştu.